ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

01 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่   “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”      บุคคลที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ระหว่างวันที่ 2 – 10 กันยายน พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ