สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

26 มิ.ย. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ.63-พ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.62-ม.ค.63