ข้อมูลการติดต่อ

22 มิ.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ตำบลค้างพลู  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ 044-756890  โทรสาร 044-756890 ต่อ 19

E-mail : info@kangplu.go.th

เว็ปไซต์ www.kangplu.go.th

Facebook  www.facebook.com/kangpluSubdistrict