กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

27 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลูได้แก่ โรงเรียนบ้านค้างพลู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา และ โรงเรียนบ้านกะพี้