รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

10 ก.ค. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562(ต.ค.61-ม.ค.62)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562(ก.พ.62-พ.ค.62)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ.63-พ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.62-ม.ค.63