สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

06 พ.ค. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563