ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

31 ต.ค. 66

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566