ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา“พัฒนาระบบบริหาร จัดการเทคโนโลยี คมนาคมดีปลอดฝุ่น เกื้อกูลเศรษฐกิจ สิ่งเสพติดห่างไกล สู่เป้าหมายคุณภาพชีวิต”

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

ทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส

ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

หน่วยงานภายนอก

กระดานสนทนาภายในเครือข่าย

เพิ่มเติม

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู