รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2565

20 ธ.ค. 65

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565

รายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2565