รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

02 ธ.ค. 63

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 (1พ.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 (8 พ.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 ส.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (1 ธ.ค.63)