ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

20 ก.ค. 63

รายงานการประชุม สมัยที่ 1 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 (1พ.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 (8 พ.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 ส.ค.63)

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (1 ธ.ค.63)

บัญชึแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

พรบ.กระจายอำนาจ2549-2