ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

01 พ.ย. 62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

tax1

 tax2

 tax3

ขั้นตอนการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง