รายงานการประชุมสภา อบต.ค้างพลู ประจำปี พ.ศ.2563

18 ธ.ค. 63

สำเนารายงานการประชุม สมัยที่ 1- 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 (1พ.ค.63)

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 (8 พ.ค.63)

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค.63)

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 ส.ค.63)

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (1 ธ.ค.63)