ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 ต.ค. 66

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน กันยายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน สิงหาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน กรกฎาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน มิถุนายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน เมษายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน มีนาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน มกราคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน ธันวาคม 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน ตุลาคม 2565