กองช่าง

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประยุทธ เพ็ชร์กลาง
นายช่ายโยธาปฏิบัติงาน

นายประยุทธ เพ็ชร์กลาง

นายช่ายโยธาปฏิบัติงาน

ว่าง

วิศวโยธา ปก./ชก.

นายอิทธิพล เวียงสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอิทธิพล เวียงสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุทิน วับสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทิน วับสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

-ว่าง-

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายโยธิน ผกามาศ
คนงานทั่วไป

นายโยธิน ผกามาศ

คนงานทั่วไป

นายวิษณุ ปิ่นสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นายวิษณุ ปิ่นสุวรรณ

คนงานทั่วไป