ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
ตำบล ค้างพลู อำเภอ โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ 044-756890  โทรสาร 044-756890 ต่อ 19

E-mail : info@kangplu.go.th