ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู