มอบถุงยังชีพ ฯ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

02 ก.ค. 64

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นำโดย ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ เพียมะลัง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลค้างพลู และ เจ้าหน้าที่พนักงาน ฯ อบต. ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย คือ ราย นางฉาย เจนหนองแวง บ้านเลขที่ 43 หมู่ 1 บ้านค้างพลูเหนือ