โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

30 ธ.ค. 63

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีการตั้งจุดตรวจสำหรับบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”3