พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

14 ส.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีปิดและมอบแนวทางการปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม “โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย มอบหมายให้ นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอาวุโสอำเภอโนนไทย เป็นประธานปิดและมอบแนวทาง การปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม “โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู” และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้างพลู จำนวน 65 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัด