กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ค้างพลู

04 มี.ค. 65

วันที่ 4 มีนาคม 2565  ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ให้กับคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูถือปฏิบัติว่าจะ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนไทย จังหวัดนครราชสีมา