โครงการกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย

22 มิ.ย. 65

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวม 8 นโยบาย และ 13 นโยบายระยะยาว นโยบายโคราชเมืองกีฬาด้วยการดำเนินกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City และ DPE_nub Call Korat 2022” ด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ณ บริเวณ สำนักงาน ภายในหมู่บ้าน หรือสถานที่ที่เหมาะสม ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทุกกลุ่ม จัดกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลผสมชายหญิง เพื่อส่งเสริมสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ครอบครัวอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :