ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ”ไทยเบฟ…ร่วมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22

19 พ.ย. 64

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสิทธิชัย  รักกุศล ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ”ไทยเบฟ…ร่วมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 ณ ศาลาวัดสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา