การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

09 ก.พ. 64

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564