การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ศพด.อบต.ค้างพลู(แห่งที่ 2)

23 ก.ค. 64

วันที่ 23  กรกฎาคม 2564  คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอโนนไทย ได้ลงนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู (แห่งที่ 2) โดยมี ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายก อบต.ค้างพลู  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัด อบต.ค้างพลู พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา อบต.ค้างพลู ให้การต้อนรับ