โครงการ อบต. รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ก.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินงานตามโครงการ อบต. รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะบึงโหงงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา