โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปี 2565

28 ม.ค. 65

วันที่ 28 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565