โครงการลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ประจำปี 2565

28 เม.ย. 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565