โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลค้างพลู (Big Cleaning Day) กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ต.ค. 66

ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลค้างพลู (Big Cleaning Day) กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฟื้นฟูบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566  บ้านนางชา ฤทธิ์สันเทียะ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 9 บ้านโนนหินขาว ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และบ้านเรือนประชาชน วัด และพื้นที่สาธารณะในชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัตน์ วิทยานุมาส นายอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลค้างพลู (Big Cleaning Day) กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :