โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อบต.ค้างพลู

01 มี.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ค้างพลู ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564