โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ค้างพลู ประจำปี 2564

28 ม.ค. 64

วันที่  28  มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน  74  ต้น บริเวณถนนทางเข้าสำนักงาน อบต. และบริเวณริมถนน 2 ข้างทาง สายค้างพลูใต้ – หนองราง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม ร่มรื่นและสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดิน