โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน อบต.ค้างพลู

28 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ