โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตพลังงาน อบต.ค้างพลู

06 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตพลังงาน ประจำปี 2565