โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำแล้ง และน้ำท่วม

14 ก.ย. 66

วันที่ 14 กันยายน 2566 โดยว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำแล้ง และน้ำท่วม พร้อมให้ความรู้ การทำธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับ ประชาชนตำบลค้างพลู ณ บริเวณข้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าอาคารสำนักงาน และเป็นต้นแบบและขยายผลอย่างต่อเนื่อง