โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษหญ้าใบไม้ กิจกรรมการไถกลบต่อซังข้าว

28 มิ.ย. 65

การดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษหญ้าใบไม้ แบบไม่พลิกกลับกอง
เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2565
(กิจกรรมการไถกลบต่อซังข้าว) ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน