โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2565

18 ธ.ค. 64

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่