โครงการกิจกรรมเพื่อดำเนินการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

06 ก.ค. 63

ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดองค์การบริหารส่งนตำบลค้างพลู ทำการสาธิตเผาถ่านโดยใช้ถัง 200 ลิตร ตามโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพรอง ตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับประชาชน

ก่อนดำเนินกิจกรรม

-มีกิ่งไม้ ใหญ่หัก ท่านปลัด อบต.จึงสั่งการให้พนักงานดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ที่คาดว่าจะหักลงมาอีกและเกิดอันตราย

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

  1. ถัง 200 ลิตร แบบตั้ง   ลักษณะของเตา  ผลิตจากถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร จะหนากว่าถังน้ำมันเล็กน้อย  มีฝาเปิดด้านบน พร้อมแหวนครอบและล็อกฝาถัง ปล่องระบายควัน บนฝา 1 ปล่อง พร้อมเจาะรูด้านล่าง ลักษณะคล้ายรังผึ้ง
  2. เศษไม้ในพื้นที่
  3. ถุงใส่ดินเหนียวชุบน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังดำเนินการและติดตามผล