สำรวจสถานที่ ในการเตรียมความพร้อม (โรงพยาบาลสนาม ฯ) กรณีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่

14 ก.ค. 64

       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิค19 ได้ระบาดรุนแรงในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังไม่พบการระบาดในพื้นที่ตำบลค้างพลู  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดการระบาด ท่านรองนายกประดิษฐ์ ครึ้มค้างพลู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ เพียมะลัง ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ จึงสำรวจสถานที่เบื้องต้นที่จะใช้เป็น โรงพยาบาลสนาม กรณีโควิด 19 ณ โรงเรียนวันหนองราง ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ถูกยุบรวมไม่ได้ใช้งาน และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลค้างพลู