สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565

28 เม.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตำบลค้างพลู  ประจำปี 2565 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลค้างพลู