สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมาย ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมาย โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์