มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฯ

29 ก.ย. 64

      วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง มาร่วมมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในตำบลค้างพลู 

   

   

 

   

               นำโดย…ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมทั้ง ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา