ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านค้างพลูกลาง ม. 10

07 มี.ค. 61