ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหนองบัว ม.8

07 มี.ค. 61