ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหนองตาล ม.7 (สายหนองตาลป่าเกต)

07 มี.ค. 61