ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนหินขาว ม. 9

07 มี.ค. 61