ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหนองตาล ม. 7 (4 ช่าง)

07 มี.ค. 61