ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

04 พ.ย. 64

     

    

 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อติดตามงาน พร้อมทั้งมอบหมายงานนไตรมาสแรก ให้กับหัวหน้าส่วนราชการภายใน พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.ค้างพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา