ประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2564

05 เม.ย. 64

วันจันทร์ที่  5  เมษายน   2564   ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงาน และงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  นางจรัญ  จิตรค้างพลู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการภายใน และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา