ประชุมซักซ้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

15 ธ.ค. 63

เมื่อวันที่  15  ธันวาคม 2563 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง