ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 เม.ย. 64

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ค้างพลู ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเนื่องจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลุ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 ม.4 และ ม.10